Redakcja określa następujące kryteria wstępne kwalifikowania przedłożonych tekstów naukowych do publikacji na łamach Studia Bobolanum:

1.
Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, omówień lub recenzji.

2.
Przesłany tekst powinien być zgodny z profilem czasopisma. Artykuł naukowy powinien stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, prezentować przegląd stanu badań w danym zakresie a także być edycją źródłową. Tekst powinien być napisany poprawnie językowo i stylistycznie.

3.
Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w części: Dla autorów (wymogi edycyjne, przypisy, bibliografia).

4.
Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

5.
Redakcja nie zamieszcza tekstów publicystycznych.

6.
Tekst do publikacji na łamach kwartalnika Studia Bobolanum należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz
z tekstem należy przesłać wypełnioną i podpisaną umowę licencyjną oraz oświadczenie autora.

7.
Szczegóły dotyczące zasad recenzowania nadesłanych tekstów zawarto w części: Recenzenzowanie (procedura recenzowania). Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.

collegiumbobolanum