Kwartalnik Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 roku.

Corocznie Studia Bobolanum wydawane są w czterech zeszytach. Do końca 2018 r. w trzech pierwszych numerach danego rocznika artykuły publikowane są w języku polskim. Do każdego z nich dołączane jest szczegółowe streszczenie w języku angielskim. Czwarty zeszyt posiadał szczególny charakter przez to, że były w nim zamieszczane artykuły autorów z całego świata w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski). Ze względu na wymogi Ministerstwa taki podział na 3 polskojęzyczne i jeden zeszyt obcojęzyczny został od 2019 r. zaniechany. Czasopismo zawiera także dział omówień i recenzji. Jego wersję pierwotną stanowi wersja drukowana. Wersja bezpłatana jest dostępna w czytelnym formacie pdf na stronie internetowej.

Kwartalnik Studia Bobolanum jest indeksowany w IC Journals Master List. Czasopismo uzyskało 8 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Kwartalnik nakukowy naszej uczelni "Studia Bobolanum" został zakwalifikowany do grona 500 czasopism do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Informacja z dnia 27.03.2019 r. na stronie Ministerstwa

Lista 500 czasopism naukowych zakwalifikowanych do programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

collegiumbobolanum