Kwartalnik Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Misją Studia Bobolanum jest twórcza kontynuacja i pomnażanie dorobku chrześcijańskiego humanizmu oraz prowadzenie naukowego interdyscyplinarnego dialogu, promującego integralny rozwój osoby i wspólnoty ludzkiej.

collegiumbobolanum