Kwartalnik Studia Bobolanum jest czasopismem naukowym Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Misją Studia Bobolanum jest twórcza kontynuacja i pomnażanie dorobku chrześcijańskiego humanizmu oraz prowadzenie naukowego interdyscyplinarnego dialogu, promującego integralny rozwój osoby i wspólnoty ludzkiej.

Kwartalnik Studia Bobolanum prezentuje osiągnięcia naukowe przede wszystkim z dziedziny nauk teologicznych. Czasopismo nie ogranicza się jednak wyłącznie do tej problematyki.
Na jego łamach publikują swój dorobek naukowo-badawczy także przedstawiciele innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

collegiumbobolanum