Redaktor naczelny

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

 

Kolegium redakcyjne

dr Marek Blaza SJ

dr Artur Filipowicz SJ

dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW

 

Redaktor tematyczny

dr Robert Wawer SJ

 

Redaktor statystyczny

mgr Barbara Karpińska

 

Redakcja językowa

mgr Hanna Stompor (jezyk polski)

mgr Agnieszka Krocin (jezyk angielski)

 

Opracowanie techniczne

Beata Stepnowska

 

Projekt graficzny

Krzysztof Stefaniuk

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum

02-532 Warszawa

ul. Rakowiecka 61

bobolanum.edu.pl/wydawnictwo

 

Dystrybucja

Wydawnictwo RHETOS

04-984 Warszawa

ul. Olecka 30

www.rhetos.pl

 

Imprimi potest
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
L.dz. 2005/50/P, Warszawa, dnia 4 kwietnia 2005 r.
Tomasz Ortmann SJ, Prowincjał

 

collegiumbobolanum