Redaktor naczelny

dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

 

Kolegium redakcyjne

dr Marek Blaza SJ

dr Artur Filipowicz SJ

dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW

 

Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Redaktor statystyczny

mgr Barbara Karpińska

 

Redakcja językowa

mgr Hanna Stompor (jezyk polski)

mgr Agnieszka Krocin (jezyk angielski)

 

Opracowanie techniczne

Beata Stepnowska

 

collegiumbobolanum