dr Krzysztof Biel SJ, Akademia Ignatianum, Kraków

prof. dr hab. Tadeusz Dola, Uniwersytet Opolski

prof. ThDr. Juraj Dolinský SJ, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

dr hab. prof. UKSW Dorota Kielak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Pontificia Università Gregoriana, Roma

doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Paluch OP, Collegium Joanneum, Warszawa

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Collegium Joanneum, Warszawa

ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

collegiumbobolanum